Som 11'er er det du bør stræbe efter at realisere i verden, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika:

Elleve er et af mestertallene. Alle mestertal er kraftfulde, fordi de fremhæver vibrationen af basistallet, til hvilket de kan reduceres.

Som en ellever, kan du trække på de kosmiske kræfter til inspiration og hjælp i at opnå oplysning og endog kosmisk bevidsthed. Dine udtalte intuitive evner, kan lede dit originale, opfindsomme og kreative sind. Da du sandsynligvis vil blive leder på en eller anden måde, skal du bruge disse højere vibrationer klogt. Sand mesterskab er tjeneste og du behøver at være praktisk såvel som idealistisk i den rolle, du påtager dig.

Fremsynethed og skarpsindig opfattelsesevne gør dig til visionær. Du er idealistisk og føler medlidenhed med alle typer af mennesker uanset deres udviklingstrin. Ønsket om at løfte andre frembringer læreren i dig. Du kan blive en mindeværdig lærer, taler, prædikant eller skribent, hvis dybe forståelse for menneskers behov inspirerer dem og åbner nye udtryksveje i dem. Dit talent for at uddanne andre, kan ikke forblive upåagtet ret længe, og du vil sandsynligvis blive berømt. Du er specialisten som søger fuldbyrdelse mere end hæder men som altid synes at vinde anerkendelse på samme tid.

Du fornemmer at forvaltning af lovgivningen er vigtig og du er ikke tilfreds med at sidde tilbage for at udsprede banaliteter. Din hengivenhed for udtryk af visdom skal finde et energisk afløb, således at du kan deltage aktivt i områder af livet, hvor din filosofi virker effektivt. Med din sans for retfærdighed, rimelighed og ærlighed kan du blive leder i offentlige og kommunale henseender, hvor du upartisk fremmer bedre levestandard for de menneskers liv, som du berører.

Du har dine overbevisningers mod og vil kæmpe bravt for at se dem virkeliggjort. Dit liv vil blive travlt og aktivt. Altid mødende prøvelser og udfordringer. Hvis du går til det ekstreme indenfor følelser, lykke og helbred, vil elleverens høje vibration trække dig ud med fornyet og overraskende mod.

Du er tiltrukket af oversanselig opfattelsesevne (ESP), det okkulte og mystiske og spirituelle studier. Gennem nogen metafysisk eller filosofisk disciplin kan du lettere komme i berøring med dine store kreative potentialer. Som en inspiratorisk kunstner kan du skabe genstande af udsøgt skønhed, som kan vække dybe følelser i beskueren. Du bør samarbejde med andre af samme natur.

Hvis du ikke giver genklang på den højere vibration fra elleve, lever du livet som toer. Du bliver optaget af detaljerne i dit arbejde, og du kan blive tvunget ind i et liv af trældom på et eller andet område.

Hvis du er en negativ ellever, bruger du din kraft skadeligt, hvilket vil arbejde til skade for dig selv ved at skabe negativ karma. Du kan være uretfærdig, forudindtaget og heftig og du burde tage dig i agt for skjulte farer. Imidlertid kan du forløse dig selv gennem velgørenhedsarbejde.

Brug dit ellevetal til at skabe et balanceret liv, i hvilket alle dine handlinger bliver vejet og målt. Din store indsigt og inspiratoriske hengivelse vil være en oase i mange menneskers tørstende liv.