Som 2'er er det du bør stræbe efter at realisere i samfundet, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika:

Tallet 2 antyder noget mere end en, og du, som 2'er, er akut bevidst om andres modsætning til dig selv. Da du er socialt bevidst om andre mennesker, har du tilbøjelighed til at indsamle ideer og viden gennem andre, hvorved du kunne blive en god diplomat, mægler, mellemmand eller fredsskaber. Dine bedste ydelser sker gennem samarbejde, hvor din milde og venlige natur påskyndes og hilses velkommen fra alle sider.

Du er ikke nogen kraftfuld personlighed og du foretrækker ofte at forholde dig stiltiende i baggrunden. Fordi du er ekstremt bevidst om modsætningsforhold, vil du have svært ved at vælge. Ved at forholde dig tilbageholdende og diskret, slipper du til tider for at skulle tage beslutninger. Denne kvalitet kan være en kilde til pålidelighed, men du kan gøre det til et aktiv ved at blive mægler. Din evne til at se begge sider af en sag, sammensat med din oprigtighed, er en givende kombination.

Tallet 2 rummer også reflektion og symmetri. Din forestillingsevne forstærkes, fordi du kan se skjulte aspekter af skønhed i livet. Din evne til at frigøre dig selv og se opdelingen, giver din skaberevne og din evne som opfinder plads til at vokse. Når vi ser på verden, ser vi hvad der er foran og ved siderne; vi kan ikke se, hvad der er bagved uden at vi vender os om. Imidlertid synes det som om du er i stand til at kigge på realiteterne, som i et spejl, hvor du ser alle detaljer, selv dem som er bag dig og som kun kan ses i spejlet. Du besidder et altseende øje.

Hvis du er negativ 2'er, mangler du selvtillid, og du er derfor ubeslutsom og bange for at tage beslutninger. Du er overfølsom og bliver let deprimeret, hvis dine omgivelser er ulykkelige.

Er du en positiv 2'er, kan du blive til stor nytte for dine medmennesker på grund af din evne til at løse problemer i mindelighed, og du kan meget vel blive kraften bag tronen.