Som 1'er er din indre motivation, alt efter hvor harmonisk du er i dig selv, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika:

Lederevner, som er vundet i tidligere liv bringer, nu et ønske om fortsat stræben efter højere bevidsthed. Du er uafhængig med hensyn til din egen overbevisning. Dine ønsker for fri og uafhængig tænkning fortsætter med at optage dine inderste længsler. Lad ikke denne stærke drift afholde dig fra at opnå praktiske mål i dette liv.

Du er altid bevidst om din indre styrke og vil have svært ved at tage en sekundær plads blandt dine samtidige. Hvis ægteskab eller partnerskab overvejes, bør du undersøge de indre længsler hos din vordende partner for at beskytte det succesfulde udbytte af jeres forhold. Hvis din individualitet er for stærk, kan den udtrykke sig selv dominerende og være til skade for personlig lykke.

Så stærk er intensiteten af din koncentration og så stærk er erindringen om din egen hæder fra tidligere, at du er tilbøjelig til at holde fast ved egen overbevisning, selv om dette kunne ødelægge vigtige forhold. Din indre styrke giver dig noget at holde fast ved, når det går hårdt for sig, og du kan være et hav af inspiration for andre, når der er problematiske tider.