Som 11'er er din livslektie, alt efter hvor harmonisk du er i dig selv, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika:

Nøgleord her er uegennyttighed og samfundet. Du kom ind i en enestående og afprøvende inkarnation. Du skal praktisere "elsk din næste som dig selv", og bruge dette som fundament. Din stærke intuition er af værdi for at opnå visdom og inspiration. 11 er en af de mest besværlige vibrationer, fordi kravet til høj standard er konstant. Du skal lære tålmodighed og på samme tid være i stand til at tage hurtige beslutninger. Søg efter balance mellem det materielle, fysiske liv og det inspiratoriske, åndelige liv, som ligger til grund for din selvforståelse. Du kan opnå succes inden for videnskab, fordi alle nye opfindelser og opdagelser som laserstrålen, forskning i anti-tyngdefelter, kirlian fotografi eller ethvert andet område inden for elektronik appellerer til dig. Du kan vælge at blive astronom eller astrolog, efterforsker af eller fortolker af Bibelen. Du kan blive underviser eller forfatter inden for filosofi. Du er original og kreativ og kan blive en inspiratorisk taler. 11 er et esoterisk mestertal af åndelig vigtighed. Det skænker mod, kraft og talenter med stærke følelser til gode lederevner. Du må ikke lade denne kraft gå dig til hovedet, da berømmelse og beundring er sandsynlig. Indse i stedet at sandt mesterskab er at tjene andre.


Du kan imidlertid have valgt at leve dit liv som 2'er, da 11 kan reduceres yderligere til 2. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.