Som 1'er er din livslektie, alt efter hvor harmonisk du er i dig selv, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika:

Du skal lære at være original, viljestærk, kreativ og fornyende. Du skal have modet og handlekraften til at gå forud med udtryksformer inden for nye områder og være pioner. Du skal altid gå fremad, aldrig tilbage. Til tider kan du være diktatorisk og stædig, fordi du ikke kan lide at blive begrænset eller styret. Du er handlekraftig og arbejder bedst alene.

Du er sædvanligvis effektiv og velorganiseret. Du er ikke naturligt et hjemmemenneske, men kan tilpasse dig enhver situation. Sædvanligvis kan du lide konkurrencer og idræt, og du nyder begejstret at vinde. Du er sofistikeret, ikke følelsesmæssigt romantisk og fremtræder altid forrest i sociale og kommercielle grupper.

Ved at lære læren af tallet 1, bliver du fortrolig med Guds-energien, den skabende energi. Denne retsindige, søgende, uafhængige gnist, som bevæger al skabelse. Du er kreativ på det fysiske plan, fordi din pionerånd går forud for alt andet og udtrykker din enestående individualitet.