Som 22'er er andres indtryk af dig, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika:

Du fremtræder som den udlærte, diplomatiske type, der kan håndtere alle situationer på en praktisk, effektiv måde. Det lader til, at du har kontrol over den materielle verden og har evnerne til at skabe dybtgående forandringer, som kan ændre selv historien. Du er superkraften, som frivilligt bidrager til velgørenhed og til organisationer, der tilgodeser store grupper af mennesker. Din kraft kan udbrede sig til et internationalt niveau; du kan yde praktisk tjeneste til verden. Hvis du gives uhørt magt, kan du blive magtbegærlig og i stedet for at tjene andre, kan du udnytte dem af grådighed. Du sidder da andres behov overhørig og kan endda blive uhæderlig for at nå dine egne mål. Du er sædvanligvis omhyggelig med dit eget tøjvalg, hvor du vælger en høj kvalitet og en konservativ stil. Tøjet passer til dig, som var de skabt alene til dig. Du bærer tøjet; tøjet bærer ikke dig.

Du kan imidlertid have valgt at leve dit liv som 4'er, da 22 kan reduceres yderligere til 4. Hvis dette er tilfældet, giver det andre aspekter, som du kan være under indflydelse af.