er andres indtryk af dig, i større eller mindre grad præget af følgende karakteristika:

Her kommer nullet's egenskaber til at stå.