Med 9 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du skal blive universel. Den humanitære person hvis primære bekymring er for andres velfærd. Du bør udvikle bredde i din tænkning og universel kærlighed til andre. Nære personlige bindinger kan du sætte i baggrunden for din første prioritet, som er at dele din spirituelle viden med verden og inspirere andre, hvis liv synes mørkt og håbløst. Du skal blive et eksempel for andre gennem din medlidende og sympatiske natur. Tillad ingen grænser for din tænkning. Du skal tillade dig at drømme de højeste drømme og at udføre umulige opgaver. Bliv velgørende, kærlig og forstående.