Med 8 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du bør kanalisere dine energier til den materielle verden for at opnå en lederposition. Du skal udvikle din forretningssans. Din rolle bør være "den store chef". Lederen som organiserer og klarer store forretninger. Din ambition kan skabe en niche for dig i den financielle verden, hvor velstand let kan opnås.

Dette tal giver styrke og vilje og ved at bruge disse kvaliteter, kunne du let blive en strålende atlet. Korrekt brug af denne vibration vil bringe dig anerkendelse, enten i den finansielle verden eller i sportsverdenen, da du ved at udnytte dens gaver har styrke og beslutsomhed til at overvinde alle hindringer og opnå dine mål.