Med 7 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du har brug for at udvikle din bevidsthed samt dine intuitive og filosofiske sider. Du skal lejlighedsvis frasige dig den materielle verden og lære at gå ind i dig selv for at meditere og gruble over dit livs mening. Rejser alene ud på landet eller til kysten bør være en del af dit årlige program. Gennem disse isolerede perioder kan din kreative forestillingsevne råde frit for at opdage sansernes verden. Du skal udvikle din indfølingsevne, så du ikke vil blive gjort til grin af ydre hændelser. Studer filosofi, religion og metafysiske emner for at udvikle din bevidsthed.