Med 6 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du skal udtrykke mere kærlighed til andre. 6 er den hjemlige vibration og manglen på dette viser et behov for at få dybere bånd af hengivenhed til dem der er i din nærhed og i dit umiddelbare miljø. Du bør udvikle en personlig følelse af ansvar overfor dem, som er afhængige af dig og en social fornemmelse af ansvar for velfærden for dem der er i dit samfund.

Ved at blive bevidst om andres behov, øger du din evne til at se begge sider af en sag, og derfor skærpes dit talent for at foretage skarpe bedømmelser. Denne skarpsindige sans af balance kan højne dine kunstneriske sanser og kan hjælpe dig til at realisere glemte kreative evner. Da kan kunstneren i dig komme frem.