Med 5 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du har brug for at lære at indrette dig efter forandringer og at blive mere alsidig. Du skal udvikle din frihed, fysisk, mentalt og spirituelt, sådan at den mere eventyrlige side af din natur kan udtrykke sig selv. Du har behov for at rejse og at have omgang med mange forskellige typer mennesker, så dit eget perspektiv i livet kan udvikles og bredes. Du ska1 udvikle din bevidsthed og lære at kommunikere effektivt med andre. Din bevidsthed er din største ressource og skal udnyttes til yderste grænse.