Med 4 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du skal udvikle et systematisk, ordentligt liv, for at du kan få en struktureret eksistens. Du skal omforme dine energier til håndgribelige former gennem hårdt arbejde og disciplin. Økonomiser med dine finanser og hold dine pengesager i orden. Vær sparsommelig og praktisk, stabil og pålidelig. Brug fornuften til at nå til konklusioner. Lær hvad der menes med at være "jordens salt", fordi dit liv behøver et stærkt fundament anbragt på hjørnestenene: orden, logik og hårdt arbejde.