Med 3 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du har behov for at lære at udtrykke dig. Du kan udvikle dine kommunikationsevner ved at træne dig selv i kunsten at tale gennem optræden, gennem foredrag, fremmede sprog osv. så at du kan få indflydelse på andres liv. Du skal udvikle en positiv, optimistisk livsholdning og sprede entusiasme og solskin, hvor end du går. En del socialt samvær og underholdning er nødvendig i dit liv. Rejs, udvid din bevidsthed og undersøg nye muligheder. Vær bevidst om din tilstedeværelse, fordi dette har betydelig indflydelse på dem, du møder.