Med 2 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du skal lære den fine kunst af samarbejde, takt og diplomati. At arbejde i fællesskab med en anden i parforhold kræver at du yder din andel. Lær at holde dig i baggrunden, når det er nødvendigt. Når du forstår, hvordan den anden person tænker og føler, kan du komme i kontakt med dine egne følelser og fornemmelser, fordi du kan se reaktionen, som du får fra din partner. Ved at udvikle bevidsthed om modsætninger, vil du fremme dine egne kreative muligheder.