Med 1 som højest repræsenteret tal, bør du overveje om du kan nedtone dominansen af den erfaring du har oparbejdet indenfor det område, der ligger i nedenstående lære. Du HAR altså opnået en større eller mindre del af den lære, som ligger heri, hvorfor der kan være tale om at flytte energien til de områder, hvor dine data viser en mindre repræsentation:

Du har brug for at opbygge kvaliteterne: at lede andre og at turde. Det er vigtigt at lære at tage beslutninger og tage kontrollen i enhver given situation, når din indsats kræves. Du har brig for at hævde din individualitet, så du bliver hørt og lyttet til. Du skal lære at være først og bedst til et eller andet og at træde ud i nye og uprøvede situationer. Anvend dine pionerinstinkter og tro på dig selv.