Numerologi

Hvad er Numerologi?

Numerologi handler om de evner du har fået gennem din fødselsdag, navn og cpr nummer så numerologi er meget andet end navnet. Alle navne og tal er i harmoni når vi lever et positivt liv, da alle tal har positiv og negativ sider. Det er en videreudvikling af Pythagoras talsystem. På Pythagoras tid var nullet ikke en del af talrækken, men idag er 0- en MEGET vigtigt del af beregningen af dit navn og fødselsdato. O står for det guddommelige- Alt eller ingenting. I nullet er der en meget stærk guddommelig energi, som gør at du stoler  100%  på din intuition, og dermed kan leve det liv, som du er skabt til at leve er på Jorden i dette liv hvad er dine opgaver nu?når du bruger de spirituelle evner du har! ♥️🙏

Pyramidekraften

Jeg har siden 1980 udviklet på numerologien så den svarer til den nye tid, ‘vandbærerens tidsalder’. Det vil sige at selv ansvarlighed kommer i højsædet og at indflydelse på eget liv for alvor er muligt! Den energi der er over Danmark svarer til pyramidernes energi,et vil sige at vi kan bruge den Guddommelige energi,vi rummer i os til at forvandle hinanden med, hvis vi “tør”.

En lille historie fra det virkelige liv.

Når vi tager os selv alvorligt kan vi udrette det “umulige” – tro flytter bjerge!

Når tro, håb og kærlighed er i højsædet, vi har hjertet og vores intuition på rette sted, vil de klart seende her i landet opleve, at “TANKENS KRAFT” virker, PRØV SELV.

Min kære far tænkte et vækkeur i stå for mange år siden. Ekstrabladet var tilstede og undersøgte uret. Der var intet at komme efter, han kom i kontakt med urets tikken og tænkte det langsommere og langsommere, og til sidst gik det i stå.  Det handler om at når vi virkelig lever os ind nuet, så opstår muligheden for det vi ønsker.

Jeg ønsker Jer “God vind” og rejse med jer selv. Jeg har mange oplevelser fra mit liv, der forlængst har overbevist mig om mit livs mening og retning og jeg håber, at I il finde Jeres vej!

Esoterisk Numerologi

Esoterisk numerologi er den “hemmelige viden om dig”. Den indre visdom som kan blive til virkelighed. Følger du anvisningen på et positivt liv undgår du at gå en masse omveje. Du kan styre dit liv direkte mod det ene mål efter det andet.

Esoterisk numerologi er også læren om (og troen på) tallenes indflydelse på vores liv. Vi omgiver os i vores dagligdag med masser af tal og ting, som er udregnet på baggrund af tal. Videnskaben har hele sit fundament i den talmæssige forståelse. Hvorfor skulle tallene så ikke også have indflydelse på vores liv og levned? Vi kan i numerologien finde hjælp til at forstå vores liv.

Numerologien kan rådgive os i, hvilken retning vi bør vælge, hvis vi vil nå vore livsmål, samtidig vise os om vi bruger tallet negativt eller positivt. Det vil dog altid være individuelt, hvordan vi forvalter vore muligheder. To personer med samme data vil derfor også leve to forskellige liv. Hver med deres opfattelse af, hvad der er relevant og, hvad der ikke er. De grundlæggende energier, som sådanne to personer besidder og derfor arbejder ud fra, er dog ens. Forståelsen af tallenes magi er derfor, som med alt andet, en indre oplevelse.

Navneændring anbefaler jeg ikke.Skifter du navn skifter du vej til livs-lektien forvalter du så stadig din energi negativt kan det være kan det blive alvorligt,og lyder du ikke dit eget navn virker det ikke.!Prøv at tænke hvor mange gange du har skrevet det nav du fik fra fødslen!!!det er måden du lære lektien på der er anderledes du går “blot” en anden vej måske en omvej.Den værk-tøjs-kasse du fik fra fødslen kendte du den nye skal du lære at kende før du kan bruge den godt.

Hver gang vi skifter navn, får vi yderligere energier bygget ovenpå dem, vi fødes med. Således vil en navneændring give to aspekter: dels et aspekt der stammer fra navnets ændring og dels et der stammer fra den dato, hvor ændringen sker. Samtidig har vores kaldenavn væsentlig betydning i forhold til det registrerede navn. Er disse ikke ens, kaldes Lise eksempelvis også for Søster, bør Lise altså se på begge muligheder, samt på de forhold, navnene hver især giver. Numerologien kan derfor blive et betragteligt område at arbejde ud fra. Detkan dog være nemmere at håndtere end astrologien, og samtidig meget fleksibelt at bruge .Kiromantrien og astrologien skulle sige det samme som numerologi bare med andre ord måske, det hænger sammen i energierne.

Astrologen putter dig ikke op i livmoderen så alt bliver anderledes,ej heller bliver din hånd fjernet ,hvorfor skulle jeg /vi så bede om at du fjerne det du har med af slægts værdier i din rygsæk via din historie/navne.Jeg mener vi vælger dette liv med de forældre på godt og “ond”fordi ligepræsis den lektie har vi valgt i dette liv.Selvfølgelig har vi et frit valg.

Talreduktion

Der findes forskellige måder at beregne de nødvendige data på. Grundlæggende er alle metoderne dog baseret på det enkelte ciffers energi. Alle flercifrede tal reduceres derfor til enkeltcifre. Indenfor matematikken svarer det til at finde tværsummen. Vi får derfor, at alle tal fra 0 til 9 repræsenterer deres egen energi – deres egen vibration. Flercifrede tal repræsenterer ud over deres grundenergi således også en energi, som er baseret på resultatet af den reduktion som numerologien udregner.

Tallet 13 bliver således reduceret til 4, da 1 + 3 = 4. Tilsvarende reduceres 43 til 4 + 3 = 7. For tre- og flercifrede tal udregnes slutværdien på lignende måde. Tallet 385 bliver således reduceret til 3 + 8 + 5 = 16, der reduceres yderligere til 1 + 6 = 7. Med enkelte undtagelser foretages altid reduktion helt ned til det enkeltstående ciffer. Undtagelserne ses ved de tocifrede tal, hvor cifrene er ens – 11, 22, 33 osv. Disse tal kaldes for mestertal, og repræsenterer en højere form af deres reducerede værdi. Der er delte meninger om, hvor mange af mestertallene der skal medregnes som relevante, men hvor de er medregnet er 11 og 22 altid inkluderet. Jeg har derfor valgt også at medtage 11, 22,33 i indeværende materiale.

For alfabetet gælder en tilsvarende omregning. Bogstavet A repræsenteres af værdien o, B repræsenteres af 1, C af 2 og så videre. Bogstavet P=14, der er nummer , får derfor værdien 5. Det er ligegyldigt om det er store eller små bogstaver. F og f har altså een og samme grundenergi = 5.

a=0 k=0 u=0 =0
b=1 l=10 v=19 =1
c=2 m=11 w=20 =2
d=3 n=12 x=21 =3
e=4 o=13 y=22 =4
f=5 p=14 z=23 =5
g=6 q=15 æ=24 =6
h=7 r=16 ø=25 =7
i=8 s=17 å=26 =8
j=9 t=18 aa=27 =9

Værdien nul brugte man ikke i gammel tid idag bruges nu på mange måder og er et stærkt nummer tro det eller ej, se blot i o.klasse årgang o og meget mere.

Til mennesker der vi ændre navn husk tankens kraft er stærk så det er vigtigt at det gamle navn virker godt før i skifter for ellers kommer der meget rod i jeres redskaber/værktøj resten af livet.Den gamle mester Pythagoras anbefalede et “hemmeligt”navn som hjælpe energi.Tænk altid på det højeste formål med en ændring som er i k’ærlighedens navn til jer selv.

Talrepræsentation

Tallenes energi kan kort udtrykkes som følger:

0 – Spirituel

Guds punkt og absolut væren.Denne energi giver dig mulighed for at være guddommelig bevidst med en særlig kosmisk ansvarlighed.Kodeord=Kosmisk æg,grænseløs,alt eller intet,tro,renhed,uendelige muligheder,u-manifesteret,guds ånde,kilde,rum.(Danmark har motivation 0 altså gudommelig motivation.)Vi har jo også en Dronning der er troende:-)

1 – Individet

Vibrationen for skabelse,pioner, mod, uafhængighed, viljestyrke og troen på sig selv og egne ideer,solen. Der er ved denne vibration fare for egoisme og mangel på interesse for andre.

2 – Partneren

Denne vibration kræver fællesskab og er fuld af kærlighed, godhed og ønsker om at arbejde godt sammen med andre,stærk indfølingsevne/genert/kunstner i baggrunden,. Fare for svaghed og holdningsløshed.

3 – Kunstneren

Tallet viser behov for kommunikation og kan lade sin energi komme til udtryk i skrift, tale, underholdning eller kunst,medie,tro/håb/kærlighed. Fare for overdrevne talegaver og manglende koncentration.

4 – Arbejdshest

Kærlighed på højt plan/platform= fundament,systemer/orden.Intet af værdi undgås, alt opnås og der er gode muligheder for at få alle detaljer med, ved tilstrækkelig selvdeciplin koncentration. Fare for at blive kold og alvorlig.

5 – Sigøjneren

Eksperimenterer med tilværelsen til yderste konsekvens og kan ikke underlægge sig rutinemæssig opgaver,sanselig,fleksibel,eventyrer,læser det nonverbale sprog,symbollæser. Fare for ekstremer af alle slags, når det gælder laster/lyster.

6 – Moderen

Den store mor.Påtager sig alverdens “byrder” og “pylrer” om alle og enhver. Kurerer fejl og uretfærdigheder,harmoniskaber,elsker skønhed/kunst. Fare for påtrængenhed og at blande sig for meget i andres sager (Det Danske udtryk/indtryk i verden).

7 – Den lærde

Sindets tal for analyse af alle kendsgerninger. En evig søgen efter “sandheden”visdom,klart seende.Er en “særling” Behøver ro til meditation. Fare for eneboer-tilværelse og overbekymring.

8 – Forretningsmanden

Energien for handel og forretningsfolk. Leder andre mennesker og styrer projekter.Her handler det om at sammenkoble åndelighed med materialistiske livs syn, undgå begærlighed da du er til for alle, som en transformator og den store boss, mennesker som møder dig må forvandle sig, det er den proces du sætter igang, indtil nu måske ubevidst så take care.Fare for at blive enevældig og materialistisk.

9 – Menneskevennen

Kan komme i snak med alle mennesker. Besidder alle andre tals kvaliteter og kan være kunstnerisk, uafhængig og effektiv,unik ,.Du har evnen til at være multikunstner.Du brænder for at passe på jorden,dyrene ,og menneskerne.Dette er en person der har været her igennem mange liv/stærk ånd/sjæl/ønsker det perfekte liv. Faren for manglende personlig holdning.

11 – Magikeren

Kilden til inspiration. Begavet med særlige evner, som kan lede andre. Original og idealistisk. Vær en god vejleder ved at lede dig selv rigtigt,du er dobbelt pioner og henter viden fra fremtiden når du har mod til at stole på dig selv.Så vis vejen ved at gå den selv eller sig tingene/ideen 1 gang så bliver det lagt ud tille kollektivt arbejde og ansvar -mod mod-mod,er dit stærkeste arbejde fordi du ofte står alene til sidst på grund af din indsigt.brug kraften tag mig eller lad være!!! dine frø er vigtige og du kommer til at sætte mange,lønnen kommer måske et andet sted fra da du ikke har tid til at vande alle dine frø og høste dem for så går dine energier til spilde,universet er med dig!!!Undgå  fanatisme og magtmisbrug i så fald kommer du til at dyrke sort magi.

22 – Bygmesteren

En stor kraft, som må behandles med varsomhed. Den visionære der gør drømme til virkelighed. Mester-analytiker med særlige opgaver.Kærlighed på højt plan ,stærk beskyttelse. Fare for tvivl på egne evner og for at vælge mørkets vej.

33 – Kommunikation

Kommunikation på højt plan.Du er et medie med dobbelt styrke.Tro,håb,kærlighed er det vigtigste i arbejdet omkring dette tal.Skrift-tale-medier-kunstner ,samt åndelig medie.Se også 3.For dig er det endnu mere vigtigt at bevare troen på dig selv at vide at alt sker i den rigtige rækkefølge og i den rigtige orden samt at kærligheden er der altid ikke mindst inde i dig selv til dig selv.Så tænk på energien omkring en magnet så ved du når du handler i kærlighedens navn. Med dobbelt tal har vil altid stor magt så brug den i kærlighedens navn.

Hvad er numerologi? |  >>Se Video Interview<<

Beregningsmetoder

Ved hjælp af forskellige udregningsmetoder, er det muligt at danne sig et helhedsindtryk af vores personlige evner og muligheder. Som for enhver anden udledning er metoderne dog kun retningsgivende. Alligevel kan de give et glimrende indtryk af, hvad der kan være “den røde tråd i livet”.

Fødselsdatoen

Fødselsdatoen giver livslektien – det som vi skal lære af livet. Energien for fødselsdatoen den 31. februar 1944 (blot som illustration) udregnes ved at lægge alle tal sammen: 3+1 +0+2 +1+9+4+4 = 24 der reduceres yderligere til 6. Denne dato repræsenteres altså af 6’erens energi og vedkommende skal altså lære de egenskaber, denne energi står for. Det kan være svært for denne person, da han sandsynligvis har svært ved at påtage sig de opgaver, der følger med, selvom han måske gerne vil. Denne person skal således overvinde sig selv, for at nå dette mål.

Dåbsnavnet

Dåbsnavnet giver tilsvarende den fundamentale energi, som driver værket. Det er de samlede evner, som kommer til udtryk i den fysiske verden. Det er, hvad vi rent faktisk formår at gøre. Denne energi kan igen splittes op i to. En energi der stammer fra konsonanterne og en energi der stammer fra vokalerne. Energien fra konsonanterne giver sig udslag i det indtryk, som andre har af os. Altså vores påvirkning i den ydre verden. Tilsvarende giver energien fra vokalerne den indre drivkraft, som skubber os fremad. Det er den motivation vi føler – vore indre tilskyndelser.
Danmark  med 0 i Motivation er drevet af at være et land der er vil være i den spirituelle fase,altså opleve sig selv med de energier, som 6 repræsenterer – som nogle der “pylrer” om andre,healer mennesker,skaber skønhed og kærlighed omkring sig. Det vil også være et folk der ønsker hele mennesker da vi er drevet af 0 siden 1994.Danmark har været ude i over omsorg lige nu pt. 2011 er vi i under omsorg næste udvikling vil da være at vi skaber selv-ansvarlighed skønhed og harmoni for alvor. Danmark er som navn et godt eksempel da det viser man kan være motiveret af 0.
Der vil nu komme en almindelig navne-analyse.
Lad os analyserer navnet Martinus motivation er a=0 i=8 u=0 0+8+0=8
Motivation i Martinus er altså 8 det vil så sige at drivkraften er forretningsmanden,sportsmanden,forvandler, projektmager i kort forklaring.Indtrykket andre få er så: M=11 R=12 T=18 N=12 s=17 =11+12+18+12+17>=70=7 vismand
Indtryk 7 Forklaring kort vismand den lærde.
Udtrykket bliver så 8+7=15=6 Healer den store mor,venus princippet ,harmoni,skønhed blandt andet.
Vi har Motivation 8 Indtryk 7 og udtryk 6.

Lad os udregne eksemplet: Danmark

0 0 0 = 0 = Motivation
D a n m a r k
3 12 11 16 = 42 = 6 = Indtryk
3 0 12 11 0 16 0 = 42 = 6 = Udtryk

Livslektie

Din fødselsdato, måned og fulde år lagt sammen.

Samfundsopgaven

Tværsummen af de sidste fire cifre i dit cpr. Dette er den opgave som du er blevet pålagt af den danske stat. Du tager tværsummen af de sidste fire cifre: Fx. = 1936 = 1+9+3+6= 19 => 1+9 = 10 => 1+0 = 1.
Tager du tværsummen af dine tal kan der fremkomme mester tal. Mestertal er ens tal med 2 cifre 11, 22, eller 33 ud og reduceres ikke.

Motivation

Vokalerne i dit navn/Det der driver der. De kan læse hvilke tal der tilhører hvilke vokaler længere nede på siden.

Indtryk

konsonanterne i dit navn/Den måde folk ser dig på. Se hvordan talene til konsonanterne findes længere nede.

Udtrykket

Konsonanter + vokaler/Den måde du udtrykker dig på.

Mestertal

Beskrives for sig selv. Fx. Nummer 11 ,22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Og skal som sagt ikke reduceres.

God fornøjelse. Take care 🙂

Kærligst Inga Caspersen og Elisabeth Sommer ♥️🙏

Se min Facebook side og skriv hvis du har spørgsmål.

God vind og knus herfra Inga Norma Jørgensen Caspersen:-)